Aanvraag Laboratoriumonderzoeken

Medical Laboratory Services (MLS) verleent haar diensten aan alle artsen en medische instanties die bij haar geregistreerd staan. Voor registratie-informatie kunt u contact met ons opnemen via telefoon, fax of e-mail.

MLS beschikt over haar eigen aanvraagformulieren voor het aanvragen van standaard laboratoriumtesten. Daarop dienen duidelijk te worden aangegeven:

- de persoonlijke gegevens van de klant (ten minste naam en geboortedatum),

- de naam van de arts die de test(en) aanvraagt

- en de gewenste test(en).

Laboratoriumtesten die niet op het formulier voorkomen, kunnen handmatig worden toegevoegd onder de kop “Aanvullende aanvragen / Klinische gegevens”. Aanvraagformulieren van overige medische laboratoria op ons eiland worden ook geaccepteerd. Bel, fax of e-mail ons gerust om uw voorraad MLS-aanvraagformulieren aan te vragen of aan te vullen.

MLS kan gedurende haar reguliere openingstijden ook spoedeisende verzoeken verwerken. Wel moet worden vermeld dat deze verzoeken enkel bij ons hoofdkantoor te Santa Rosaweg (hoek Suikertuintjeweg) kunnen worden verwerkt. De desbetreffende patiënten dienen dus naar genoemd filiaal te worden doorverwezen. Gelieve voor spoedbepalingen gebruik te maken van de optie "STAT (CITO)" op het aanvraagformulier.

Hieronder volgt een overzicht van laboratoriumtesten die met spoed door MLS kunnen worden uitgevoerd, alsmede de tijdsduur van deze testen. De uitslagen worden na afronding naar u gefaxt. Mocht u aangesloten zijn op ons elektronisch systeem, dan zijn de desbetreffende uitslagen meteen na afronding online beschikbaar.

Spoedverzoek Tijdsduur Spoedverzoek Tijdsduur
Bloedbeeld (geen diff.) 30 min Natrium 60 min
Malaria 60 min Kalium 60 min
    Creathinine 60 min
APTT 45 min Bicarbonaat 60 min
PT/INR 45 min Neonataal bilirubine 60 min
D_Dimer 45 min Glucose 60 min
    ALAT 60 min
Urineonderzoek 30 min Amylase 60 min
(geen microscopische analyse)   Gamma-GT 60 min
    Troponin T 60 min
    (NT-pro) BNP 60 min
    CRP 60 min