Aanvraag Uitslagen Laboratoriumonderzoeken

De uitslagen van de aangevraagde laboratoriumtesten worden pas vrijgegeven nadat is gecontroleerd of de analyses naar behoren zijn uitgevoerd. Wanneer mogelijk worden de resultaten vergeleken met eerdere uitslagen van dezelfde patiënt en beoordeeld in samenhang met overige labuitslagen van de desbetreffende patiënt.

De uitslagen kunnen op de volgende wijzen worden verkregen:

Schriftelijk
Alle uitslagen worden via onze interne bode afgeleverd. Alleen uitslagen die schriftelijk worden afgegeven, mogen als definitief en officieel worden beschouwd.
Telefonisch
Uitslagen kunnen uitsluitend door de aanvrager worden opgevraagd via ons centraal telefoonnummer. Uitslagen van spoedbepalingen worden zowel schriftelijk als telefonisch doorgegeven.
Elektronisch
Uitslagen kunnen elektronisch worden verkregen via MOLIS Channel.

Verder dient te worden opgemerkt dat aanvragen en uitslagen van laboratoriumtesten in ons laboratorium informatiesysteem worden opgeslagen gedurende de wettelijk voorgeschreven termijn. Artsen en medische instellingen kunnen dus ook historische uitslagen bij ons opvragen.