ISO 15189 Accreditatie

 

MLS is sinds oktober 2012 geaccrediteerd door de Nederlandse Raad voor Accreditatie conform ISO 15189 (zie RvA webpagina M014). De RvA is op grond van de Nederlandse wet aangewezen als de nationale accreditatie-instantie en beoordeelde zowel ons managementsysteem als onze technische competentie. 

 

 

 

 

De ISO 15189 accreditatie geeft aan dat ons laboratorium voldoet aan de internationale norm voor test- en kalibratielaboratoria alsook kwaliteitsmanagementsystemen.

 

 

 

Met de toekenning van deze accreditatie worden onze onpartijdigheid, marktgerichtheid, integriteit, transparantie en competentie gewaarborgd.

 

 

U kunt verzekerd zijn van de hoogwaardige kwaliteit van onze diensten.