Medisch Analist

Een korte samenvatting van de algemene eigenschapen van een medisch analist:
* affiniteit met exacte wetenschappen en biologie
* vaardigheid in het organiseren, en het met precisie opvolgen van instructies
* analytische instelling (zowel manueel als mentaal)
* gericht op het werken in teamverband en in staat om handelingen nauwkeurig uit te voeren
* in staat om analyses volgens hoge internationale kwaliteitseisen uit te voeren
De medisch analist meet het functioneren van ons lichaam met behulp van verschillende apparaten en instrumenten binnen de diverse aandachtsgebieden. Uitslagen moeten accuraat zijn. Immers,  mensenlevens hangen ervan af.
Hematologische bepalingen bieden informatie over de bloedcellen. Klinisch-chemische bepalingen meten de gehaltes van diverse opgeloste stoffen, zoals suiker en vetten in het bloedplasma en in de urine. Immunologie geeft aan hoe ons afweersysteem werkt. Alle bepalingen tesamen kunnen een  compleet beeld geven van het functioneren van het lichaam.