Uw Bezoek aan MLS

Uw huisarts of specialist heeft vaak informatie nodig over uw bloed, urine of ontlasting om een goede diagnose te kunnen stellen. Daarvoor worden laboratoriumtesten aangevraagd middels een daarvoor bestemd formulier. Op dit formulier wordt aangekruist welke onderzoeken moeten worden uitgevoerd.

U bent van harte welkom bij één van onze filialen om bloed af te nemen of om andere testmaterialen in te leveren. Het laboratorium werkt niet met afspraken, dus kunt u op werkdagen (bij sommige filialen, ook op zaterdag) gewoon bij ons binnenlopen. Vergeet niet om alle benodigde documenten mee te nemen.

Als u bloed moet afnemen, dient u bij de ingang van de wachtkamer een oproepnummer trekken. Na het roepen van uw nummer kunt u zich melden aan de balie. De baliemedewerker controleert uw gegevens en registreert uw aanvraag in ons informatiesysteem. Vervolgens kunt u weer plaatsnemen in de wachtkamer, waar u op volgorde van aanmelding wordt geroepen voor de monsterafname. Mocht uw gezondheid of fysieke gesteldheid dat niet toelaten, kunt u ook in de auto geprikt worden.

Soms moet u voor een bloedonderzoek nuchter zijn. Dit, doordat sommige stoffen direct na het nuttigen van voedsel in verhoogde concentratie in het bloed voorkomen, waardoor de uitslag van het onderzoek een verkeerd beeld zou kunnen wekken. Of u wel of niet nuchter moet zijn, wordt aangegeven op het aanvraagformulier. U komt dan ’s ochtends voor bloedafname. Vanaf 22.00 uur de avond tevoren, mag u dan niet meer eten of drinken. U mag wel water drinken. Roken is ook niet toegestaan.

Indien gewenst, kunnen wij na afloop een verklaringsbrief van uw bezoek bij MLS afgeven.