Uitslagen via Channel

MLS maakt sinds 1997 gebruik van het laboratorium informatiesysteem MOLIS. MOLIS is gebaseerd op een multidimensionale benadering die zorg draagt voor vrijwel alle relevante taken binnen ons laboratorium, van de registratie van de aanvragen tot de distributie van de uitslagen. Een gedegen controle op de aangeboden diensten van laboratoriumdiagnostiek is hiermee gewaarborgd.

MOLIS wordt ondersteund door het webportaal 'MOLIS Channel'. Aangezien MOLIS Channel in vrijwel alle laboratorium informatiesystemen geïntegreerd kan worden, biedt het de mogelijkheid voor een transparante en veilige verbinding.

Uitslagen kunnen meteen na uitvoering van de testen beschikbaar zijn voor instellingen die op het MOLIS Channel aangesloten zijn. Dit bevordert zowel de kwaliteit als de administratieve afhandeling van de zorg. Wel dient te worden opgemerkt dat slechts de uiteindelijke uitslagen die schriftelijk worden afgegeven als definitief en officieel mogen worden beschouwd.