Informatie voor onze Klanten

MLS verleent haar diensten aan een scala van klanten. Bent u een (huis) arts, werkt u bij één of andere medische instelling, of bent u op zoek naar meer informatie over een laboratoriumtest, gebruik dan de menu-opties hierboven om de gewenste informatie in te winnen. Heeft u daarna nog steeds vragen, neem dan gerust contact met ons op.