Thuis Prikken

Het kan voorkomen dat het voor een patiënt om medische redenen zeer belastend of onmogelijk is om naar ons laboratorium te komen. Met name voor bejaarden of gehandicapten kan dit het geval zijn. De behandelende arts of specialist kan in zulke gevallen een aanvraag bij ons doen om bij de patiënt thuis bloed af te laten nemen. Hij of zij dient wel duidelijk aan te geven of het een nuchtere patiënt betreft of niet, opdat alle afspraken dienovereenkomstig ingepland kunnen worden.

De behandelende arts of specialist zorgt ervoor dat ons laboratorium het aanvraagformulier tijdig ontvangt. U kunt het formulier ook zelf bij ons afgeven. Zorgt u ervoor dat u alle benodigde documenten voorhanden heeft.

Wij stellen het op prijs als u tijdig uw afspraak afzegt, mocht deze om de één of andere reden niet meer kunnen plaatsvinden.