Uw Uitslagen

Voor Medical Laboratory Services staat uw privacy centraal. Daarom zijn de uitslagen van de onderzoeken die wij verrichten enkel en alleen ter inzage beschikbaar voor u en de bij de behandeling betrokken specialist(en) en (huis)arts(en). De behandelende specialist(en) en huisarts(en), alsook de medewerkers van MLS die tijdens hun werkzaamheden medische informatie onder ogen krijgen, zijn er allen wettelijk toe gebonden om vertrouwelijk met uw gegevens om te gaan.

De uitslagen van uw aangevraagde bloedonderzoeken ontvangt u via uw specialist en/of huisarts. Deze worden elektronisch en/of via onze interne bode afgeleverd. U mag na accordering van de aanvragende arts of medische instelling een kopie van het resultaat in ontvangst nemen na overlegging van een geldig identiteitsbewijs. MLS verstuurt het resultaat altijd naar de aanvragende (huis) arts. Medewerkers van het laboratorium mogen telefonisch geen uitslagen doorgeven aan patiƫnten.

Verder dient te worden opgemerkt dat aanvragen en uitslagen van laboratoriumtesten in ons laboratorium informatiesysteem worden opgeslagen gedurende de wettelijk voorgeschreven termijn.